2002 / Γραφείο H/Y

Έπαινος στον διαγωνισμό Της SATO με θέμα: ''Μελέτη Εξοπλισμού Του Σύγχρονου Αρχιτεκτονικού Γραφείου''

previousnext
previousnext
Γραφείο H/Y
Γραφείο H/Y
Γραφείο H/Y
Γραφείο H/Y