2005 / Κατάστημα Στη Χαλκίδα

Προσθήκη Σε Υφιστάμενο Κτίριο Για Τη Δημιουργία Ενιαίου Καταστήματος Στη Χαλκίδα, Πλήρης Αρχιτεκτονική Μελέτη

previousnext
Ως στέλεχος του αρχιτεκτονικού γραφείου "Δημήτρης Λεβέντης & Συνεργάτες"
previousnext
Κατάστημα Στη Χαλκίδα
Κατάστημα Στη Χαλκίδα
Κατάστημα Στη Χαλκίδα