2010 / Εμπορικό Κέντρο στα Πεύκα

Διώροφo Κτίριο Καταστημάτων & Γραφείων στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, Αρχιτεκτονική Προμελέτη

previousnext
previousnext
Εμπορικό Κέντρο στα Πεύκα
Εμπορικό Κέντρο στα Πεύκα
Εμπορικό Κέντρο στα Πεύκα
Εμπορικό Κέντρο στα Πεύκα
Εμπορικό Κέντρο στα Πεύκα