2010 / Επανάχρηση Δυτικών Νεωρίων Ηρακλείου

Ανάδειξη και Επανάχρηση Δυτικών Νεωρίων και ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, Ηράκλειο Κρήτης, Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό.

previousnext

Σε συνεργασία με τον Αρχιτέκτονα Θωμά Δαλαμπούρα.

Η πόλη ως λαβύρινθος με την αφετηρία στα Δυτικά Νεώρια. O Ημί- Υπαίθριος χαρακτήρας του μνημείου διατηρείται. Το μεγαλύτερο μέρος των στεγασμένων χρήσεων τοποθετούνται σε υψηλότερη στάθμη για να μην αλλοιωθεί η οπτική μέσα από τις τοξοστοιχίες και το ενιαίο των θόλων. Ανεξάρτητα κελύφη με δικιά τους επιδερμίδα ώστε να αποφθεχθεί το δυνατόν η επέμβαση στο μνημείο. Τα δάπεδα ως ανάμνηση της γαλέρας. Το ένα δάπεδο διασχίζει το δρόμο αποκαθιστώντας την σχέση Δυτικών Νεωρίων με τη θάλασσα και το λιμένα εν γένει. Η ξενάγηση στην ιστορίας της πόλης ως διαδρομή μέσα στο λαβύρινθο. Σχεδιασμός ενός ενιαίου αντιληπτικά χώρου, με διαχωρισμό των κινήσεων πεζών και οχημάτων.

previousnext
NIR_PM_2D_100_100408 _ 0. 100
Επανάχρηση Δυτικών Νεωρίων Ηρακλείου
NIR_PM_2D_100_100408 _ 0. 100
NIR_PM_2D_100_100408 _ 0. 100
Επανάχρηση Δυτικών Νεωρίων Ηρακλείου