2002 / Σχεδιάζοντας (σ)το όριο

Σχεδιάζοντας (σ)το όριο μεταξύ πόλης και φύσης, Το ποτάμι της Νάουσσας. Θέμα διπλωματικής εργασίας.

previousnext

Σε συνεργασία με την Αρχιτέκτονα Βασιλική Σαλβάνου.

Η Αράπιτσα αποτελεί ισχυρό στοιχείο της τοπογραφίας της Νάουσας. Πρόκειται για τον ποταμό που, ενώ διασχίζει την πόλη, διαβάζεται ως κενό στο χάρτη της. Αποτελεί απωθημένο, ξεχασμένο τόπο, μια παύση ανάμεσα σε δύο αστικές στιγμές απ’ όπου αναδύεται το υπόστρωμα, η τοπογραφία. Σε αυτόν τον τόπο όπου η συνέχεια του αστικού χώρου διακόπτεται, στο διάκενο φύσης, αλλάζει και η αντίληψη του χρόνου. Το ζητούμενο που διερευνάται είναι η έννοια του ορίου στο σημείο επαφής πολιτισμού και φύσης. Στην υπάρχουσα κατάσταση η συνεύρεση πόλης και φύσης γίνεται σε ένα όριο-γραμμή, με αποτέλεσμα την ανυπαρξία ενός τόπου ανάμεσα στα δύο. Η διπλωματική εργασία αποτελεί δοκιμή δημιουργίας ενός περάσματος, ενός μεταβατικού τόπου ανάμεσα στο χώρο και το χρόνο της πόλης και στο χώρο και το χρόνο της φύσης. Μέσα σ’ αυτό το διάτρητο όριο, έξω από αυτό, πάνω σε αυτό και μέσω αυτού επιδιώκεται η συνάντηση των δύο τόπων, χωρίς να γίνεται προσπάθεια συγχώνευσης ή αντιπαράθεσης. Ο τόπος αυτός παίρνει τη μορφή μιας νέας επιδερμίδας εδάφους. Η υπάρχουσα κατάσταση αναλύεται σε αφηρημένες γεωμετρικές αρχές και χαρακτηριστικά με βάση τα εκάστοτε τοπογραφικά δεδομένα ιστορίας, χρήσης, γεωλογίας. Το νέο τεχνητό έδαφος παραλαμβάνει ό,τι υφίσταται, ό,τι κατακρατείται, ό,τι αποσπάστηκε. Παραλαμβάνει παρουσίες, τη μνήμη προηγούμενων παρουσιών αλλά και την ιδέα πιθανών παρουσιών. Γίνεται, δηλαδή, το δυναμικό υπόβαθρο που εγγράφει τα ίχνη της παρουσίας του ανθρώπου και της φύσης και αναμένει τα νέα αποτυπώματα. Γίνεται η επιφάνεια στην οποία γράφεται και θα γραφτεί ο χρόνος ανάμεσα στις δύο ετεροχρονισμένες ροές, αυτή της πόλης και αυτή της φύσης.

previousnext
Σχεδιάζοντας (σ)το όριο
Σχεδιάζοντας (σ)το όριο
Σχεδιάζοντας (σ)το όριο
Σχεδιάζοντας (σ)το όριο
Σχεδιάζοντας (σ)το όριο
Σχεδιάζοντας (σ)το όριο
Σχεδιάζοντας (σ)το όριο
Σχεδιάζοντας (σ)το όριο
Σχεδιάζοντας (σ)το όριο
Σχεδιάζοντας (σ)το όριο