2006 / Ανάπλαση της περιοχής Σαλάτς

Αστικός σχεδιασμός στα νότια όρια της πόλης του Κιλκίς. Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό.

previousnext

Σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες: Γιώργος Αναγνωστέλλης, Αναστασία Κοκώση, Σωτήρης Κουβόπουλος, Ελίζα Μπάτσου, Νίκος Μπίσκος, Γιώργος Παπαδάκης, Αγγελική Παππά

Βασικός στόχος της επίλυσης είναι ο επαναπροσδιορισμός της υπό μελέτη περιοχής, ώστε να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ενός κεντρικού αστικού χώρου. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να παραλάβει όλο το φορτίο που συνεπάγεται από τις δημόσιες λειτουργίες (εκπαίδευση, υπηρεσίες, αθλητισμός), αλλά και το πολύ μεγάλο φορτίο της συνεχώς αυξανόμενης χρήσης της κατοικίας. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται μία αστική διαμόρφωση που στοχεύει στην δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου ελεύθερου χώρου, που θα αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο για τους κατοίκους, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, μέσω της ανάπλασης και ενοποίησης των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων. Ταυτόχρονα, βασική αρχή της διαμόρφωσης είναι η προτεραιότητα που δίνεται στην αδιάκοπη και άνετη κίνηση των πεζών, καθώς και στην αυτονόητη πρόσβαση σε άτομα μειωμένης κινητικότητας. Με στόχο λοιπόν την ενοποίηση του αστικού χώρου, η διαμόρφωσή του αντιμετωπίζεται ως ένα “χαλί” το οποίο διεισδύει στον αστικό ιστό, ενσωματώνει τα επιμέρους στοιχεία του και τα μεταπλάθει, προσδίδοντας τους νέες ποιότητες και μορφές.Το “χαλί” παραλαμβάνει το ρόλο του φορέα δραστηριοτήτων και διατρέχει όλη την υπό ανάπλαση περιοχή, δημιουργώντας το υπόβαθρο για ένα ενιαίο δίκτυο κινήσεων, συνδέοντας και οργανώνοντας τον κατακερματισμένο δημόσιο χώρο, διαμορφώνοντας τον αστικό του χαρακτήρα και ταυτόχρονα αναδεικνύοντας τις επιμέρους επεμβάσεις.

previousnext
Ανάπλαση της περιοχής Σαλάτς
Ανάπλαση της περιοχής Σαλάτς
Ανάπλαση της περιοχής Σαλάτς
Ανάπλαση της περιοχής Σαλάτς
Ανάπλαση της περιοχής Σαλάτς
Ανάπλαση της περιοχής Σαλάτς
Ανάπλαση της περιοχής Σαλάτς