2009 / Πολυκατοικία Στη Θεσσαλονίκη

Πολυκατοικία Στις Σαράντα Εκκλησιές Θεσσαλονίκης, Πλήρης Αρχιτεκτονική Μελέτη

previousnext
Ως στέλεχος της εταιρείας μελετών & κατασκευών "ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ"
previousnext
Πολυκατοικία Στη Θεσσαλονίκη
Πολυκατοικία Στη Θεσσαλονίκη
Πολυκατοικία Στη Θεσσαλονίκη
Πολυκατοικία Στη Θεσσαλονίκη